Sneaky Spray

Sneaky Spray

199,00 

Sneaky Spray je univerzální impregnační přípravek. Vytváří neviditelnou a prodyšnou ochrannou vrstvu na vaší obuvi, oblečení a doplňcích.

Vhodný pro všechny typy materiálů jako například semiš, nubuk, kůže, syntetické materiály a plátno.

Rychle schnoucí 15-20 min.

Vyrobeno v Anglii.
Obsah: 200 ml

Katalogové číslo: 001 Kategorie: , Štítky: ,

Popis

Sneaky Spray je univerzální impregnační přípravek. Funguje na všechny druhy materiálů, včetně kůže, semiše, nubukové kůže, syntetické kůže a plátna. Poskytuje neviditelnou a prodyšnou ochrannou vrstvu pro vaši obuv, oblečení a doplňky.

Postup:

  1. Před ošetřením botu vždy očistěte a vysušte. Prach a znečištění snižuje účinnost prostředku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
  2. Dostatečně zatřeste přípravkem a následně můžete sprejovat na povrch ze vzdálenosti 10-15 cm. Ujistěte se, že bota je zcela pokryta roztokem.
  3. Nechte schnout 15 minut.
  4. Opakujte kroky 2-3. Pro nejlepší výsledek nechte stát 4 hodiny.

Odmítnutí odpovědnosti: Před použitím výrobek vždy vyzkoušejte na nenápadné ploše boty. Účinnost tohoto výrobku se mění v závislosti na materiálu. Sneaky Brand neodpovídá za to, jak používáte svou obuv, za použité množství prostředku a nepřebírá ani odpovědnost za škody, které mohou přímo a / nebo nepřímo vzniknout jeho použitím.
Nebezpečí. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: při zahřívání může vybuchnout. Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní prostředí s dlouhodobým účinkem. Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného plamene a jiných zdrojů vznícení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Nepropichujte ani nevystavujte hoření, a to ani po použití. Používejte pouze ve venkovním prostředí, nebo na dostatečně větraném místě. Zabraňte uniknutí do životního prostředí. Při vdechnutí: přemístěte osobu na čerstvý vzduch a do polohy, ve které se jí dobře dýchá. Pokud se necítí dobře, zavolejte do toxikologického centra / lékaři. Při podráždění pokožky: vyhledejte lékařskou pomoc / radu. Chraňte před slunečním světlem. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 ° C / 122 ° F. Obsah / obal zlikvidujte v souladu s příslušnými národními předpisy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary / rozprášen roztok. Používejte ochranné rukavice. Opakovaná expozice může způsobit suchou pokožku nebo její popraskání. Používejte pouze ve smyslu pokynů. Obsahuje uhlovodíkovou hnací látku, dimethylether, heptan.

Další informace

Hmotnost 100 g
Rozměry 4 × 4 × 20 cm

Pokračováním v používání lokality souhlasíte s používáním souborů cookie. Více info

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít